Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2007

Ιατρική στο Internet...

aipnia_large.jpg

Στο Διαδίκτυο στρέφεται ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, προκειμένου να αναζητήσει ιατρικές πληροφορίες, καθώς οι γιατροί και τα συστήματα υγείας φαίνεται να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ασθενών για πλήρη και σαφή ενημέρωση.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκή έρευνα, οι πολίτες πιστεύουν ότι το 2020, οι κύριες πηγές πληροφόρησης θα είναι οι επαγγελματίες υγείας κατά 89%, παράλληλα με διαδικτυακούς τόπους και τηλεφωνικές γραμμές από εθνικές υπηρεσίας υγείας (88%). Ακολουθούν οι Ενώσεις και οι σύλλογοι των ασθενών με ποσοστό 76%, οι μονάδες υγείας, όπως για παράδειγμα τα νοσοκομεία με 69% και οι άλλοι διαδικτυακοί τόποι (57%). Χαμηλότερα σε προτιμήσεις είναι τα ΜΜΕ με 43%, οι υπηρεσίες της Ε.Ε. με 39% και η πληροφόρηση από φίλους και γνωστούς με 36%.

Όσοι γνωρίζουν αγγλικά σίγουρα έχουν μια τεράστια ποικιλία διαδικτυακών τόπων για να επισκεφθούν και να ενημερωθούν σχετικά με νόσους, θεραπείες, φαρμακευτικά προϊόντα.

Τι γίνεται όμως με όσους επιμένουν ελληνικά;

Στην Ελλάδα, υπάρχει μια σειρά ιστοτόπων που προσφέρουν άφθονες πληροφορίες για ιατρικά ζητήματα, τόσο σε γενικό επίπεδο, όσο και σε εξειδικευμένα θέματα.

Μερικές από τις ιστοσελίδες αυτές είναι:

Γενικά

-http://www.mohaw.gr/gr: Υπουργείο Υγείας

-http://www.iatronet.gr

-http://health.in.gr/

-http://www.medlook.net/

-http://www.iator.gr/

Ρευματοειδής Αρθρίτιδα

-http://www.arthritis.org.gr

-www.elire.gr

Ψυχικές παθήσεις

-http://www.depressionanxiety.gr/static/index.html

-http://www.ipse.gr/

-http://www.prosarmogi.gr/index.html

Διαβήτης

-http://www.hndc.gr/info/default.ht

Καρδιολογικά

-http://www.incardiology.gr/

-http://www.hypertension.gr/

-http://www.elikar.gr/

Καρκίνος

-http://www.lungcancer.gr

-httpUndecided/www.mastology. gr/gr/ kar mastou.asp

Γαστρεντερολογικές παθήσεις

-http://www.eligast.gr/ell/

Παιδιατρικά Εμβόλια

-http://www.ephebiatrics.gr/GR/

Αλλεργίες Ασθμα

-http://www.allergy.org.gr/

-http://www.allergyped.gr/info/htm